E Locus

Genetik för katt 

© Carina Avemark, 0704710201         Alla bilder är godkända av Chanan och Helmi för visning 

E Locus - Extensionanlag

Denna mutation hos NFO beror på effekten av ett recessivt anlag som kallas extension och är kopplat till melanocortin som finns i melanocyt-cellerna.

Extensionanlag/mutationer finns också hos andra däggdjur, framförallt är det känt hos hund.

Den dominerande allelen E på E-locus producerar svart pigment i pälsen, medan den recessiva allelen e producerar rött pigment, och beror på en recessiv mutation i MC1R-genen.Amberkatter har genotypen ee, non-amberkatter är antingen EE eller Ee. Rödpigmenterade katter kan vara antingen EE, Ee eller till och med ee, eftersom ambermutation inte har någon inverkan på rött pigment (trichochrome). Ambermutationen finns bara hos NFO.


EE

Homosygot dominant

Fenotyp non-amber

Ee

Heterozygot dominant

Fenotyp non-amber

ee

Homosygot recessivt

Fenotyp amber


Amber beror på en mutation i MC1R-genen (på engelska: melanocortin receptor 1) och påverkar bara svart pigment. I korthet förhindrar mutationen mycket av produktionen av eumelanin (svart pigment), vilket i sin tur gör att dessa svartpigmenterade blir gyllenlika i färgen.


Extensiongenen har ingen inverkan på rött pigment, bara på svart pigment eumelanin. Det är inte möjligt att se om en röd (d) eller creme (e) katt är non-amber [EE eller Ee] eller amber [ee].

Det innebär att den bara har inverkan på de svartpigmenterade delarna hos en köldpaddfärgad katt.  

Katter med genotyp [D- ee] och grundfärg n, respektive f, heter något på amber.

Katter med genotyp [dd ee] och grundfärg a, respektive g, heter något på light amber.

 

Hittills har man bara påträffat och konstaterat mutationen “extension” hos en enda ras, den Norska Skogkatten. Mutationen härstammar från Skandinavien S*Wildwood’s, där den först observerades hos en katt som föddes 1992, även om man vid den tidpunkten inte visste något om vad som orsakade den säregna färgen/färgutvecklingen. Den tyska veterinären Dr Marc Petterschmitt lade fram sin avhandling om amber hos NFO.

Specifikt för amber är den svartsotade nosen men det är inte samma sak som en maskad katt typ, Siames.

Amberkatter har svarta trampdynor.

Amber finns i alla färger som Norsk Skogkatt kan ha, utom vit.

En amberkatt börjar som normal i färgen, men ljusnar gradvis.

Merparten katter som är non-agouti + amber, ser ut som agoutikatter, vilket de alltså inte är.

Sunshine

Sunshine hos SIB och NEM liknar mycket amber hos NFO, men det är inte frågan om samma mutation. Man tror att det är frågan om en annan recessiv mutation i E-locus (extension locus).

WCF har godkänt denna fenotypiska variation under namnet "sunshine" och den har EMS-koden u. Kattungar i sunshine blir också ljusare och ljusare med åldern.


SIB nu 23

svart sunshinetigré

Foto: Silvia Perego