G Locus

Genetik för katt 

© Carina Avemark, 0704710201         Alla bilder är godkända av Chanan och Helmi för visning 

G Locus - Gloves

GG

Homozygot

Fenotyp icke vita tassar

Gg

Heterozygot

Fenotyp icke vita tassar,

eventuellt vitfläck

gg

Homozygot

Fenotyp vita tassar,

eventuuellt lite vitfläck


De vita sockorna hos SBI beror på ett recessivt anlag. Anlaget i fråga är en mutation som konstaterats i KIT-genen. Birmorna har ju vita tassar, och när två SBI paras får alla ungarna vita tassar. Man får ingen som är helt utan vitt och man får heller ingen som är harlekin- eller van-tecknad.


Detta betecknas g (gloves = handskar).


Man har påträffat denna mutation också hos andra raser som Ragdoll, Eugyptisk Mau, Exotic, Maine Coon, Manx, Seychellois, Siames, Sibirisk Katt, Sphynx och Turkisk Van.

Dessa raser är dock inte associerade för g-genen.


Man kan gentesta för anlaget hos US Davis.