A Locus

Genetik för katt 

A Locus - Agouti

A-Agouti, M-mönster, S-spotted, T-tickad


Hur ärvs mönster?

Om en förälder är mönstrad och den andra är solid (omönstrad) så kan ungarna bli mönstrade beroende på om de är heterozygota för mönster.


Dominans

Tickat är dominant över alla.

Spotted är dominat över Tigré och Tabby på så sätt att anlaget bryter upp ränderna till spottar.

Tigré är dominat över Tabby.


Det innebär att två Tabby-katter aldrig kan få Spottade eller Tickade ungar.

Tigrerad parad med Spottad kan få Tabbymönstrade ungar om bägge är heterozygota för Tabby-anlaget.


Agouti och mönsterform

Svart blir brunagouti. Om katten är silver säger man svartagouti.

Kom ihåg att de röda fläckarna i en sköldpaddspäls kommer att vara mönstrade även på en nonagouti katt.


Agouti och rött pigment

Hos katter med svart pigment (brun/svart, blå, choklad, lila) och dubbelt solidanlag (aa) visas inte mönstertypen. Anlaget för solid färg verkar sämre på rött pigment och det kan vara svårt att avgöra om en röd/cremefärgad katt har solidanlag eller agoutianlag. Rött pigment maskerar A-locus effekt. Svartmönstrade katter har tegelfärgad nos

Tecken som styrker mönster hos röda katter:

Öronkanter. Ljusa kanter.

Fjäril. Ljust runt nosen.

Glasögon. Ljust runt ögonen.

Om katten är röd-vit eller crème-vit och har vitfläck över nosen blir det naturligtvis omöjligt att avgöra om den är agouti eller nonagouti på detta sätt.

Ovan har vi två katter som är omönstrade men har tydliga spökmönster.

Röd non-agouti - katterna är spökmönstrad


Kom ihåg att man inte kan avgöra om en röd eller crème katt är agouti eller nonagouti genom att se på hur tydligt mönster den har på kroppen!

Svarta katter kan också ha spökmönster. Ingen av dessa två katter är mönstrade.

Till vänster har vi en svart/vit/silver Maine Coon och till höger en svart/vit/silver Norsk Skogkatt

Kattens mönsterteckningar

Tigré

Svensk text = agouti

Engelsk text = blotched tabby: tigré

Tabby

Svensk text = agouti

Engelsk text = tabby: classic tabby

Spotted

Svensk text = agouti

Engelsk text = mackerel tabby: spotted

Tickad

Svensk text = agouti

Engelsk text = tabby ticked

AA

Homozygot dominant

Fenotyp mönstrad

Aa

Heterozygot dominant

Fenotyp mönstrad

aa

Homozygot recessiv

Fenotyp icke mönstrad


MCO w62 mönstrad?


En helvit katt kan vara mönsterbärare.


Vilket mönster det gäller fås endast fram genom att någon avkomma i kullen kommer ut med mönster.

Här kan man med ett korsdiagram komma fram till vilket mönsteranlag katten har. Detta förutsätter såklart att den andra föräldern är solid.


Ex: om en kattunge blir tabby så måste bägge föräldrarna vara homozygot recessiva (a från pappan och a från mamman = aa = tabby)


21 Agouti = mönstrad.

Gäller alla katter med vitfläcksanlaget 01 och 02.

Eftersom katten är höggradigt vit kan man inte se mönstret.

Alla maskade katter anges också 21, utom BEN.

PER n02

Non agouti

PER ns0221 agouti (PER ns0222)

På denna katts andra sida finns ett bulleye i en stor fläck på sidan. Dessuton har svansen fem ränder. Det finns ett värde i att veta att katten är tabby ur ett avelsperspektiv, men oavsett detta, kommer alla offentliga handlingar att ange 21 för mönster.

22 Tabby = classic tabby

Aldrig mer än 5 ränder på svansen!

Tabby (bulleye)

ASH n22

ASH d22

ASH n0322

BEN Marbel

Tabby heter marbel på bengaler

McMc = Homozygot dominant

fenotyp tigré A-

McMc spsp

Mcmc = Hterozygot dominant

fenotyp tigré A-

Mcmc spsp

mcmc = Homozygot recessiv

fenotyp tabby A-

mcmc spsp


23 Tigré = macherel tabby

DRX ds23

HKKH n0923

Toyger n23 (2 spottar i M:et som en tiger) BEN+HKKH 1993 TICA

24 Spotted = blotched tabby

HKKH n0924

BEN n24

Spotted BEN n24 Rosett 

SIB fs24

OCI n24

Charcoal-mönstrad Bengal är spotted men som en mörkare variant. Charcoal finns på alla Bengalens färger.


Glitter hos BEN

gl = Glitter, recessiv

Ju kortare päls desto starkare glittereffekt. Det verkar också som om ljusare färger glittrar mer än mörka. Man har funnit att ”glittereffekten” beror på det finns små luftbubblor i centrum av hårstråna. Den verkar nedärvas autosomalt recessivt.

SpSp = Homozygot dominant 

fenotyp spotted

Spsp = Heterozygot dominant 

fenotyp spotted

spsp = Homozygot recessiv 

fenotyp tigré eller tabby

Mc- Sp- (baserad på tigré)

mcmc Sp- (baserad på tabby)


Läs i T-locus om detta.

Det tredje locus som diskuteras är Sp, som antas vara en modifierare för tata-katter och bryta upp ränderna i tigré- och tabbymönstren vilket resulterar i en spotted katt.


Arvsgången för mönsterformen spotted är kanske inte helt klarlagd, men man menar att spotted-anlaget är dominant och att spotted-anlaget bryter upp grundmönstret tigré eller tabby till mindre spots. Kattens spottar kan vara olika på höger- och vänster sida.

En hypotes är att spotted härrör från tigrémönstret.

Detta kan stämma på raserna EUR, BRI, ORI och MAU. Knepigare blir det om man ser till OCI och BEN.

Det finns också en annan teori om att en speciell grupp av gener påverkar hur fläckarna arrangeras, polygenetiskt.


Tigré-mönstrade katter med spotted-anlag kan få oklara spottar.

Tabby-mönstrade katter med spotted-anlag kan få klarare spottar.


OBS!

Kom ihåg att en katt med genotyp aa (icke mönstrad) aldrig kommer att visa något mönster, oavsett genotyp i Sp-locus.


UNDANTAG!

Spökmönstrade katter med enbart rött pigment.

25 Tickad

ABY Viltfärg

Tickad NFO

Tickad KHHK

Tickad

Anlagen sitter på T-locus som efter många muteringar har många allelserier.


Tickad är ett mönster som nedärvs dominant och som är karaktäristiskt för ABY och SOM.


Anlaget för tickat fördelar pälshårens omväxlande mörka och ljusa band jämnare än vid andra mönster, men portionerar också de pälshår som är tickade jämnare över hela kroppen. Det gör att en tickad katt i det närmaste upplevs som mönsterlös.

De klassiska tecknen för agouti på huvudet syns relativt bra men ränder och ringar på svans och ben kan vara så gott som osynliga, särskilt på en katt med dubbla anlag för tickad.


Om katten har genotyp A- T- kommer fenotypen att vara tickad, oavsett dess genotyp i Mc-locus.

Och om katten har genotyp A- Sp- tt, så kommer fenotypen att vara spotted, oavsett genotyp i Mc-locus.


OBS! Kom ihåg att en katt med genotyp aa inte kommer att visa något mönster oavsett genotyp i T-locus. Undantag är förstås för spökmarkeringar och för katter med enbart rött pigment (röda och creme).

Anlagen för tickad styr uppvisandet av övriga mönsterformer.

Det är bara en katt som har genotypen tt som visar tigré, tabby eller spotted.

TT = Homozygot dominant

feneotyp tickad

Tt = Heterozygot dominant

fenotyp tickad

tt = Homozygot recessiv

fenotyp icke-tickad


T-genens påverkan på agouti och non-agouti 


Genotyp i locus T + Sp + Mc

Genotyp i locus A

TT och Tt

SpS-

Spsp

spsp

McMc

Mcmc

mcmc

Tickad

tt

SpSp

Spsp

McMc

Mcmc

mcmc

Spotted

tt

spsp

McMc

Mcmc

Tigré

tt

spsp

mcmc

Tabby


OBS!

Om rasen La Perm är maskad och samtidigt har SOM i stamtavlan anges mönstret som 21.

När katten paras och någon avkomma kommer ut utan mask anges mönstret som 25 (tickad).