M Locus

Genetik för katt 

© Carina Avemark, 0704710201         Alla bilder är godkända av Chanan och Helmi för visning 

M Locus - Manxanlag


Manxkatten härstammar från ön Isle of Man i Irländska sjön.


Representerades på kattutställning 1906.

Godkändes som ras i CFA 1920.


Den långhåriga syskonrasen heter Cymric (uttalas kim-rick).

Orsaken till den korta svansen beror på avsaknad av sakrala ryggkotor.

EMS-koder

51    Rumpy 
52    Rumpy riser 
53    Stumpy (upp till 3 cm svanslängd) 
54    Longie (från mer än 3 cm svanslängd till normal svanslängd), endast för avel .


MM

Homozygot semiletalt

Dödlig

Mm

Heterozygot

Fenetisk kort svans

mm

Homozygot

Fenetisk normal svanslängd


Manxanlaget påverkar och deformerar ryggraden och centrala nervsystemet, som i sin tur kan leda till oförmågan att kontrollera urin och avföring. Kattungen föds inkontinent.

Andra grava missbildningar kan också följa M-locus. Man har sett kattungar födas utan analöppning och de är naturligtvis dömda till döden.


Om kattungen får dubbla anlag för den mutanta genen M, dör den redan i fosterstadiet.

Denna effekt påverkas polygenetiskt, men man har ännu inte identifierat alla gener. Vissa menar att effekten härrör till miljöfaktorer.


Homozygota katter finns inte eftersom de blir så gravt missbildade att de dör redan på fosterstadiet.


Alla manxkatter är heterozygota.