T Locus

Genetik för katt 

© Carina Avemark, 0704710201         Alla bilder är godkända av Chanan och Helmi för visning 

T Locus - T-genens påverkan på agouti och non agouti

(Ta - t - tb) Tabbymönster
Alla katter, oavsett om de är solida eller inte, är mönstrade, men hos solida- eller vita katter döljs mönstret av en annan gen. Tabbymönstret är polygenisk, vilket betyder att den har tre alternativa alleler, istället för två. 


Tickat är den mest dominerande. Anlaget för tickat fördelar pälshårens omväxlande mörka och ljusa band jämnare än vid andra mönster, men portionerar också de pälshår som är tickade jämnare över hela kroppen. Det gör att en tickad katt i det närmaste upplevs som omönstrad. Huvuddelen av kroppen ser ut att ha samma färg, även om undersidan blir ljusare och att ansiktet, svansen och underbenen inte har någon markeringsfärg alls.


Katten har tre olika grundteckningar, tickad, tigré och tabby.


TaTa = Aby/tickad är ofullständigt dominant över T och tb

TT = Tigré  är fullständigt dominant över tb

tbtb = Tabby och recessiv.


Nya rön menar att aby/tabby-teckningen styrs av ett locus man kallar Ta:

TaTa Homozygot dominant aby/tickad.

tata Homozygot recessivt tigré eller tabby.


Vidare menar man att det finns ett Mc-locus:

McMc Homozygot dominant tigré.

mcmc Homozygot recessivt tabby.


En tatamcmc- skulle ge tbtb och en tataMc- skulle vara tigré (TT eller Ttb).


Vad T-serien (eller Ta och Mc) inte kan förklara är solida katter. Mängden melanin styrs av agoutiproteinet. Ibland saknas bandmönstret och det kan bero på att agoutiproteinet är skadat. Katten blir omönstrad.


Tabell för mönster | icke-mönster 

Kombinationer av genotyper i

locus T + Sp + Mc

AA eller Aa

aa

TT eller Tt

SpSp eller Spsp eller spsp

McMc eller Mcmc eller mcmc

Tickad

Non-agouti

tt

SpSp eller Spsp

McMc eller Mcmc eller mcmc

Spotted

 

Non-agouti

tt

spsp

McMc eller Mcmc

Tigré

Non-agouti

tt

spsp

mcmc

Tabby (classic tabby)

Non-agouti

FENOTYP

TICKAD

GENOTYP

TABBY

TICKAD


TiA/Ti+
eller
TiA/TiA

vilken genotype som helst

TIGRÉ


Ti+/Ti+

TaM/Tab
eller
TaM/TaM

TABBY


Ti+/Ti+

Tab/Tab

SPOTTED


Ti+/Ti+

TaM/Tab
eller
TaM/TaM