W Locus

Genetik för katt 

© Carina Avemark, 0704710201         Alla bilder är godkända av Chanan och Helmi för visning 

W Locus - Vit päls

WW

Dominant homozygot

Semiletalt. Fostret dör i ett tidigt stadium

Ww

Dominant heterozygot

Fenetisk vit

ww

Dominat homozygot recessivt

Fenetisk icke vit


Det är tre olika anlag som kan ge upphov till vit pälsfärg hos katt.

1. W-locus Dominant vitt

2. C-locus allelerna caca eller cc Albinoanlaget

3. S-locus Vifläckighet


W-genen är epistatisk (hindrar eller döljer) över alla andra gener för pälsfärg - vare sig katten bär på anlag för svart, blått, rött, randigt eller prickigt så är det bara den vita färgen som visar sig. En vit katt kan alltså ha alla möjliga genotyper för färg och mönster under den vita färgen.

Dessa dolda anlag kommer att visas på avkommorna.


I ögonen bildas också melanin, men detta har ett annat ursprung än melaninet i huden.

Genen för vit färg medför inte bara pigmentlöshet i hud och päls, utan även olikfärgade ögon samt dövhet hos vissa individer.

Det finns också en signifikans mellan solljus och hudcancer.


En del vita katter föds med en färgfläck på hjässan som försvinner innan vuxen ålder. Fläcken anger kattens genkod för färg (ex. svart, röd, blå eller creme). Den har inget att göra med myten om dövhet.


Dövhet
Dövheten beror på degenerativa förändringar i innerörat, vilket förefaller vara kopplat till defekter i embryoceller, eller bristande spridning av embryoceller från ryggraden. En del föds döva p.g.a. defekter i embryocellerna och andra drabbas av degenerativ förändring av delar i hörselorganen som förtvinar vid 6 dagars ålder och är helt förstörda vid 2 veckors ålder, ungefär samtidigt som örongångarna öppnar sig.


Det är vanligare att blåögda katter blir döva än gulögda. Alltså kan oddeyed och bli döva. Katter med höggradig vitfläckighet kan också bli döva.

BAER-test är en metod som elektroniskt mäter aktiviteten i innerörat. Katten sövs och öronen belastas med 100 Db. Diagrammet visar hela spektrat från reducerad- till full hörsel. Man får också veta om katten är uni- eller bilateralt hörande.

Genom en selektiv avel kan man sänka frekvensen döva avkommor efter vita katter.

En idé är att para vita katter med färgad utan vitt eftersom även höggradig vitfläck kan bära på dövgenen.

Frågan är om dövgenen kan finnas hos icke vita individer i en efter vita föräldrar?


Vita katter kan vara döva men albinokatter är inte döva.


Ögonfärg
Den blå ögonfärgen hos vita katter skiljer sig från den hos siameser genom att den är mycket ljusare – vitblå. Hinnan som ger den djupa blåa färgen hos Siamesen heter tapetum lucidum. Den reflekterar ljuset så att det träffar näthinnan två gånger vilket resulterar i att katterna ser bra i mörker. Tapetum lucidum orsakar också det starka gröna återskenet i de flesta djurs ögon. Hos oddeyed har det gula ögat tapetum lucidum.

Gulögda katters ögonfärg kan med stigande ålder övergå till ljust gröna. Det kan vara anledning till att dessa inte drabbas av dövhet lika frekvent som blåögda.

Även höggradigt vitfläckiga katter kan vara blåögda och odd eyed.


Foreign White

På 60-talet korsade man gulögda hörande vita huskatter med Siameser. Efter några generationer hade man en helvit katt. En vit Siames med en brun eller blå mask ”under” den vita pälsen. Siamesens blå ögon hade tapetum lucidum.

Genotypiskt: A- aa BB cscs D- dd o- W-.