0. Skötsel

Skötsel av rabatterna

Skaftvägen:

VÅR: Ansa grenar som hänger ut för långt mot skaftvägen. Rensa ogräs.

SOMMAR: Ansa perenner.

HÖST: Inget.

Hörnan mot gatan

VÅR: Koppla på- och se till att vattenslangen är täckt av barkmull. Rensa ogräs.

SOMMAR: Vattna vid torka.

HÖST: Koppla bort vattenslangen.

Övre mot gatan

VÅR: Inget.

SOMMAR: Rensa överblommade lökar och ge benmjöl för kommande säsong. Vattna vid torka.

HÖST: Inget

Thujarabatterna (2 murar mot bergväggen)

VÅR: Täck med söndervispade löv i den nedre.

SOMMAR: Rensa överblommade lökar i den nedre rabatten och ge benmjöl inför kommande säsong. Vattna vid torka.

HÖST: Inget

Magnoliarabatten

VÅR: Täck med söndervispade löv.

SOMMAR: Rensa överblommade lökar och ge benmjöl för kommande säsong.

HÖST: Inget.

Vid husgaveln

VÅR: Tag bort vintertäckningen på Palmliljan.

SOMMAR: Rensa överblommade lökar och ge benmjöl för kommande säsong. Vattna kantväxterna vid torka.

HÖST: Vintertäck Palmliljan.

Rhododendronrabatten

VÅR: Täck med söndervispade löv.

SOMMAR: Rensa överblommade lökar och ge benmjöl för kommande säsong. Vattna vid torka.

HÖST: Inget.

Nedre mot gatan

VÅR: Rensa bort löv och nerblåsta kvistar.

SOMMAR: Rensa överblommade lökar och ge benmjöl för kommande säsong.

HÖST: Inget.

Rosenrabatten

VÅR: Klipp ner plantorna utom klätterrosorna. Gödsla med kogödsel och täck med barkmull.

SOMMAR: Klipp det som blommat klart och nyponen. Bekämpa bladsjuka och löss.

HÖST: Gödsla med kogödsel i oktober. Ev. bekämpning av bladsjuka inför kommande säsong.

Rosenbågen

VÅR: Gödsla med kogödsel och täck med barkmull. Ge klematisen benmjöl.

SOMMAR: Klipp det som blommat klart och nyponen. Bekämpa bladsjuka och löss.

HÖST: Gödsla med kogödsel i oktober. Ev. bekämpning av bladsjuka inför kommande säsong.

Lilla muren vid trappan

VÅR: Rensa ogräs. Täck med barkmull.

SOMMAR: Sätt stöttor. Klipp ner stänglerna efter blomning.

HÖST: Inget.

Fruktträden

VÅR: Klipp ner perennerna. Bekämpa löss och bladsjuka.

SOMMAR: Skörda frukt. Rensa överblommade perenner.

HÖST: Klipp in grenverket under JAS-perioden. Ge en giva av kogödsel inför kommande säsong.

Släntplanteringen

VÅR: Rensa ogräs och ansa trädpionerna från döda kvistar. Gödsla kogödsel 25%/100%.

SOMMAR: Gödsla med kogödsel efter blomning 50%/100%.

HÖST: Gödsla med kogödsel inför nästkommande säsong 25%/100%. Klipp ner bladverket på pionerna. Spara frökapslarna för nya plantor. Lägg dem i kylskåp till januari. Plantera i jord. 

Oxelhäcken och bärväxterna

VÅR: Rensa ogräs. Klipp bort döda kvistar. Gödsla med kogödsel.

SOMMAR: Stötta upp hängande kvistar. Skörda. Vattna vid torka.

HÖST: Inget.

Pionrabatten

VÅR: Rensa ogräs. Gödsla kogödsel 25%/100%.

SOMMAR: Gödsla med kogödsel efter blomning 50%/100%.

HÖST: Gödsla med kogödsel inför nästkommande säsong 25%/100%. Klipp ner bladverket på pionerna. Spara frökapslarna för nya plantor. Lägg dem i kylskåp till januari. Plantera i jord. 

Nedre mot gatan

VÅR: Rensa bort löv och nerblåsta kvistar.

SOMMAR: Rensa överblommade lökar och ge benmjöl för kommande säsong.

HÖST: Inget.

Berget i gräsmattan

VÅR: Rensa ogräs. Gödsla med kogödsel. Klipp ner perennerna. Klipp bort döda blad på irisarna. Täck med barkmull.

SOMMAR: Vattna vid torka.

HÖST: Inget.

Verandastaketet

VÅR: Rensa ogräs. Gödsla med kogödsel. Klipp ner perennerna. Täck med barkmull.

SOMMAR: Vattna vid torka. Stötta älggräset. Klipp bort överblommade stänglar på Hosta. 

HÖST: Inget.

Stentrappan

VÅR: Rensa gräset runt stenarna.

SOMMAR: Rensa gräset runt stenarna.

HÖST: Rensa gräset runt stenarna.

Bigarroträden

VÅR: Rensa bort löv och nerblåsta kvistar.

SOMMAR: Rensa överblommade lökar och ge benmjöl för kommande säsong.

HÖST: Inget.

Rosenbågen

VÅR: Gödsla med kogödsel och täck med barkmull.

SOMMAR: Klipp det som blommat klart och nyponen. Bekämpa bladsjuka och löss.

HÖST: Gödsla med kogödsel i oktober. Ev. bekämpning av bladsjuka inför kommande säsong.

Dammhålet

VÅR: Inget.

SOMMAR: Inget.

HÖST: Inget.

Utmed planket

VÅR: Rensa ogräs. Klipp ner perennerna.

SOMMAR: Se över klematisarna och bind upp v.b. Ge dem benmjöl. Vattna vid torka.

HÖST: Inget.

Hörnan vid cykelhuset

VÅR: Rensa ogräs. Ge kogödsel. Bind ev. upp klematisarna och ge dem benmjöl. Håll ett öga på Trilliumarna.

SOMMAR: Vattna vid torka. Klipp bort överblommade stänglar på Hosta. 

HÖST: Inget.

Bakom cykelhuset

VÅR: Rensa ogräs. Ge kogödsel. Täck med barkmull. 

SOMMAR: Vattna vid torka.

HÖST: Inget.

Östra sidan

VÅR: Rensa ogräs. Ge kogödsel. Täck med barkmull. Koppla på bevattningen och se till att vattenslangen är täckt.

SOMMAR: Vattna vid torka. Var uppmärksam på ogräs och ta bort direkt.

HÖST: Koppla bort bevattningssystemet.

Ormhasselrabatten

VÅR: Rensa ogräs. 

SOMMAR: Rensa överblommade lökar och ge benmjöl för kommande säsong. Klipp bort rotskotten.

HÖST: Inget.